Chương trình đào tạo thạc sĩ y tế công cộng đầu tiên ở Việt Nam được chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA.

 Asian University Network – Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á được hình thành vào năm 1995 với việc ban hành Hiến chương về giáo dục đại học các nước thành viên của Đông Nam Á.  AUN thực hiện các chương trình và các hoạt động nhằm khuyến khích và tăng cường hợp tác, phát triển giáo dục mở rộng hội nhập cho khu vực tiến đến việc đạt được các chuẩn mực toàn cầu. AUN coi trọng tầm quan trọng của chất lượng giáo dục đại học, cùng với nhu cầu phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng với mục đích tăng cường các chuẩn mực học thuật và mở rộng giáo dục, nghiên cứu và các dịch vụ trong các trường đại học thành viên AUN cũng như các trường bên ngoài.

AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc nhằm tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo. Bộ tiêu chuẩn AUN đánh giá toàn diện chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, người học và người sử dụng nhân lực v.v…

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Y tế Công cộng trường Đại học Y tế Công cộng được triển khai từ 1996. Ngay từ khi bắt đầu, chương trình đã hướng tới cách tiếp cận mới trong đào tạo y tế công cộng – gắn đào tạo hàn lâm với phục vụ thực tiễn (Public Health School Without Wall – PHSWOW), trọng tâm vào tính ứng dụng thực tiễn của nội dung đào tạo. Sự hợp tác và trao đổi trong việc xây dựng chương trình đào tạo Y tế công cộng của trường ĐHYTCC đã và đang được triển khai rất chặt chẽ với các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào và Camphia.

Giảng viên Lê Thị Kim Ánh trong giờ giảng môn thống kê y tế

Tháng 03/2016, Trường ĐHYTCC ghi dấu ấn là trường đại học đầu tiên trong khối ngành Y Dược tại Việt Nam có chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng đạt chuẩn AUN – QA. Từ đó đến nay, hàng năm chương trình đào tạo Ths. YTCC của trường luôn được đánh giá và cập nhật để nâng cao chất lượng theo yêu cầu thực tế. Các học viên quốc tế tham gia học tập các môn học được giảng bằng tiếng Anh ngày càng đông, chương trình đào tạo Ths. YTCC của trường đã, đang và sẽ tiếp tục hợp tác đào tạo liên kết với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Với kinh nghiệm trên 20 năm triển khai chương trình đào tạo Ths. YTCC tại Việt nam, một chương trình được đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo và được công nhận bởi hệ thống giáo dục Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Đó là sự khẳng định cam kết của trường ĐH YTCC đối với xã hội, với nhà tuyển dụng về chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo.