MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được khái niệm, ý nghĩa và cơ sở pháp lý của đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động sức khỏe tại Việt Nam.
 2. Xây dựng và thực hiện được hướng dẫn phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trungÁp dụng được các bước trong khung hướng dẫn đánh giá tác động sức khoẻ cho một dự án cụ thể trong thực tế.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Giới thiệu về đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động sức khoẻ.
 2. Các bước trong khung đánh giá tác động sức khoẻ.
 3. Thực hành đánh giá tác động sứ khoẻ của một dự án/chính sách cụ thể trong thực tế.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Giảng viên.
 2. Nghiên cứu viên tự do.
 3. Nghiên cứu sinh.
 4. Học viên cao học.
 5. Sinh viên đại học.
 6. Đối tượng khác.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn