Tuyển sinh Cử nhân Y tế công cộng – Mã ngành: 7720701
Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ
Khối xét tuyển: B03 (Toán – Sinh – Ngữ văn)

Cử nhân y tế công cộng  có thể theo dõi, phân tích và chuẩn đoán sức khỏe cộng đồng. Họ tham gia xây dựng để triển khai các nghiên cứu khoa học, xác định nguyên nhân cũng như các yếu tố nguy cơ tác động đến sức khỏe cộng đồng. Họ cũng xác định các vấn đề sức khỏe cần được ưu tiên giải quyết.

Dựa vào đó, họ tham gia lập kế hoạch xử lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên dựa trên cơ sở những nguồn lực sẵn có và sự tham gia của cộng đồng, đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm giải quyết có hiệu quả nhất các vấn đề sức khỏe đó.

Cử nhân y tế công cộng cũng tham gia điều phối và thực hiện kế hoạch đã đề ra, bao gồm cả việc huy động các nguồn lực của cộng đồng, thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; hướng dẫn các biện pháp thích hợp để quản lý nguy cơ và sức khỏe cho các đối tượng trong cộng đồng, tham gia công tác chỉ đạo tuyến trước và chăm sóc sức khỏe ban đầu khi có yêu cầu.

Y tế công cộng cũng tham gia giám sát, đánh giá tiến độ, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch đề ra và bổ sung, sửa đổi kế hoạch khi cần thiết.

Trường Đại học Y tế công cộng đào tạo cử nhân ngành Y tế công cộng hàng đầu cả nước. Chương trình học cập nhật, thời gian học linh động, cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận với các cơ hội việc làm đúng ngành nghề, đa dạng. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV.

Năm 2020, thời gian nộp hồ sơ

Đợt 1: 03/02/2020 – 15/03/2020
Đợt 2: 01/04/2020 – 16/7/2020
Đợt 3: 07/09/2020 – 30/11/2020

—————————–

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:  Phòng Quản lý Đào tạo đại học
Địa chỉ: 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 02462662299 – 02462662342
Website: https://huph.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocytecongconghuph/