Tuyển sinh Cử nhân Dinh dưỡng – Mã ngành 7720401
Khối xét tuyển: B08 – D01 – D07 – D13
Inbox ngay để nhận tư vấn trực tiếp, hoặc liên hệ theo số điện thoại 024 6266 2342

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp về mô hình bệnh tật và đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng. Vì vậy dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng nhằm cân bằng – nâng cao sức khỏe.

Trong bối cảnh đó một ngành học mới ra đời – Cử nhân Dinh dưỡng – đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần giải quyết các thách thức về dinh dưỡng ở Việt Nam.

Cử nhân Dinh dưỡng- họ là ai?
Dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện: cử nhân dinh dưỡng xây dựng và thực hiện qui trình chăm sóc dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý và cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng trong bệnh viện chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Dinh dưỡng trong y tế công cộng: cử nhân dinh dưỡng tuyên truyền, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng hợp lí và sức khỏe, phòng chống bệnh tật, góp phần nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

An toàn thực phẩm và vệ sinh ăn uống: cử nhân dinh dưỡng tham gia vào công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong cung cấp suất ăn tại bệnh viện, các cơ sở dịch vụ ăn uống và cộng đồng.

Quản lí dinh dưỡng và chính sách dinh dưỡng: cử nhân dinh dưỡng có thể tham mưu xây dựng và triển khai chính sách dinh dưỡng dựa trên bằng chứng khoa học.

Nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng, khoa học thực phẩm: cử nhân dinh dưỡng sẽ là đội nhóm nghiên cứu viên chuyên sâu về dinh dưỡng, đón đầu các xu hướng mới trong nghiên cứu về dinh dưỡng người trong nước và thế giới.

Dinh dưỡng ngoài ngành y tế: cử nhân dinh dưỡng tham gia vào mạng lưới dịch vụ và chuỗi cung cấp, chế biến thực phẩm trong các ngành nông nghiệp, sinh thái, công nghệ thực phẩm…góp phần đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho tất cả các sản phẩm tiêu thụ.

Dinh dưỡng trong y tế công cộng: cử nhân dinh dưỡng tuyên truyền, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng hợp lí và sức khỏe, phòng chống bệnh tật, góp phần nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

An toàn thực phẩm và vệ sinh ăn uống: cử nhân dinh dưỡng tham gia vào công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong cung cấp suất ăn tại bệnh viện, các cơ sở dịch vụ ăn uống và cộng đồng.

Quản lí dinh dưỡng và chính sách dinh dưỡng: cử nhân dinh dưỡng có thể tham mưu xây dựng và triển khai chính sách dinh dưỡng dựa trên bằng chứng khoa học.

Nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng, khoa học thực phẩm: cử nhân dinh dưỡng sẽ là đội nhóm nghiên cứu viên chuyên sâu về dinh dưỡng, đón đầu các xu hướng mới trong nghiên cứu về dinh dưỡng người trong nước và thế giới.

Dinh dưỡng ngoài ngành y tế: cử nhân dinh dưỡng tham gia vào mạng lưới dịch vụ và chuỗi cung cấp, chế biến thực phẩm trong các ngành nông nghiệp, sinh thái, công nghệ thực phẩm…góp phần đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho tất cả các sản phẩm tiêu thụ.