Trưởng Khoa Dinh dưỡng phải là Dinh dưỡng viên có trình độ Cử nhân dinh dưỡng trở lên là quy định của Thông tư 18/2020/TT- BYT. Cử nhân Dinh dưỡng hệ Vừa học vừa làm là phương án tối ưu cho các bệnh viện.

Nhu cầu cấp thiết Cử nhân dinh dưỡng tại các bệnh viện

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thì trong 1224 bệnh viện trong cả nước mới có 794 bệnh viện đã thành lập khoa dinh dưỡng, tuy nhiên mới có 58 bệnh viện thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện theo đúng quy định.

Nguyên nhân là do các bệnh viện chưa đầy đủ nhân lực được đào tạo chính quy về dinh dưỡng để thực hiện các nhiệm vụ. Cán bộ của Khoa Dinh dưỡng vẫn còn tình trạng kiêm nhiệm, hoặc thiếu cán bộ chuyên môn được tập huấn và đào tạo về công tác dinh dưỡng.

Hiện nay có gần 3000 cán bộ làm công tác dinh dưỡng trong đó chỉ có 29,3% có trình độ đại học và 41,1% có trình độ cao đẳng và trung cấp và 29,6% cán bộ không được đào tạo chuyên môn về dinh dưỡng.

Mục tiêu nâng cao chất lượng công tác dinh dưỡng trong các bệnh viện

Thông tư 18/2020/TT- BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện đã nêu rõ cứ mỗi 100 giường bệnh của bệnh viện yêu cầu có 1 cán bộ làm chuyên môn về dinh dưỡng và Trưởng Khoa Dinh dưỡng phải là Dinh dưỡng viên có trình độ từ đại học trở lên.

Đọc thêm: Đào tạo Cử nhân dinh dưỡng chính quy góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Cử nhân Dinh dưỡng hệ Vừa học vừa làm, phương án tối ưu cho các bệnh viện

Để có đầy đủ nhân lực làm việc, các bệnh viện cần có kế hoạch tuyển dụng các cử nhân dinh dưỡng hệ chính quy mới tốt nghiệp. Hoặc cử các cán bộ đang thực hiện công tác dinh dưỡng tham gia chương trình đào tạo Cử nhân dinh dưỡng hệ vừa học vừa làm của các trường đại học.

Hiện tại số lượng sinh viên cử nhân dinh dưỡng hệ chính quy có số lượng ít do mới có 8 trường đào tạo với số lượng chỉ tiêu không quá 400/năm. Phương án cử cán bộ ở Khoa dinh dưỡng đi học chương trình cử nhân dinh dưỡng hệ vừa làm vừa học là phương án hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ giúp người học linh hoạt hơn trong thời gian học tập. Bệnh viện vẫn có cán bộ đủ kinh nghiệm làm việc. Người lao động vẫn có cơ hội nâng cao trình độ.

Cử nhân Dinh dưỡng hệ Vừa học vừa làm
Ảnh 1: Công tác sàng lọc và can thiệp dinh dưỡng tại bệnh viện
(Nguồn: Ảnh trên internet)

Chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng hệ Vừa học vừa làm của Trường ĐH Y tế công cộng

Trường Đại học thứ 2 tổ chức đào tạo cử nhân dinh dưỡng

Trường Đại học Y tế công cộng là trường thứ 2 trong cả nước tổ chức đào tạo chương trình Cử nhân dinh dưỡng.

Trường Đại học Y tế công cộng đã xây dựng chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng hệ Vừa học vừa làm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện. Cử nhân dinh dưỡng sẽ thực hiện các công tác chuyên môn về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc tại Khoa dinh dưỡng của các Trung tâm y tế dự phòng, các công ty thực phẩm…

Cử nhân dinh dưỡng sau tốt nghiệp sẽ có vị trí việc làm được quy định tại thông tư liên tịch số 28/2015/TT-BYT-BNV về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng cho các viên chức dinh dưỡng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng hệ Vừa học vừa làm

Chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng hệ Vừa học vừa làm có thời gian thiết kế chuẩn là 4 năm. Theo quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sinh viên có thể được học nhanh tiến độ để đảm bảo việc chuẩn hóa kiến thức.

Tham khảo Chương trình đào tạo Cử nhân dinh dưỡng tại đây