BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Số:       /TB-ĐHYTCC

V/v Tuyển sinh Tiến sĩ năm 2018 (đợt 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   2    tháng     8 năm 2018

 

              

Kính gửi:

 • Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
 • Các Bệnh viện trung ương;
 • Các Sở Y tế;
 • Các Bệnh viện tỉnh;
 • Các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội, Trung tâm Sức khỏe sinh sản, Trung tâm kiểm soát bệnh tật
 • Các Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm;
 • Các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện quận/huyện/thị xã;
 • Các Trung tâm Dân số – Kế hoạch hoá gia đình;
 • Các Bệnh viện ngành;
 • Các Trung tâm y tế các ngành;
 • Các Trường Cao đẳng, Đại học Y – Dược;
 • Các Viện Nghiên cứu Y học;
 • Các tổ chức, đơn vị làm công tác quản lý, nghiên cứu và chăm sóc sức khoẻ.

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm học 2018, Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển sinh Tiến sỹ Y tế công cộngTiến sĩ Quản lý bệnh viện đợt 2 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1.1. Điều kiện về văn bằng:

Đối với Tiến sĩ Y tế công cộng:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ, gồm:
  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ngành đúng: Y tế công cộng.
  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ngành phù hợp: phải có chứng chỉ chương trình Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày xét tuyển.

Đối với Tiến sĩ Quản lý bệnh viện:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ, gồm:
  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ngành đúng: Quản lý/Quản trị bệnh viện, Quản lý Y tế, Tổ chức và quản lý Y tế.
  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ngành phù hợp phải có chứng chỉ chương trình Bổ túc kiến thức chuyên ngành quản lý y tế do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày xét tuyển.
 • Danh mục ngành phù hợp: gồm khối ngành sức khỏe và các khối ngành còn lại trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017).

1.2. Điều kiện về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học: Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

1.3. Có đề cương nghiên cứu theo mẫu của Trường Đại học Y tế công cộng (xem chi tiết trên website của Trường tại đường link: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/tuyensinh/bm)

 • Đối với chuyên ngành Y tế công cộng: chủ đề nghiên cứu tập trung vào các vấn đề Y tế công cộng, y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cho người dân (ví dụ dịch tễ học, sức khỏe môi trường- nghề nghiệp, kinh tế y tế, quản lý và chính sách y tế,…áp dụng trong chăm sóc sức khỏe cụ thể).
 • Đối với chuyên ngành Quản lý bệnh viện:chủ đề nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực Quản lý bệnh viện, hoặc quản lý cơ sở chăm sóc sức khỏe như quản lý chất lượng, quản lý nhân lực, quản lý tài chính, quản lý trang thiết bị, quản lý cơ sở hạ tầng bệnh viện,…

1.4. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác (có thẩm định của Bộ giáo dục và Đào tạo);
 • Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 • Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a  khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo qui định tại điểm c: hình thức đánh giá thông qua phỏng vấn ngắn tiếng Anh tại Hội đồng xét tuyển đầu vào.

1.5. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài còn hạn theo qui định và khả năng tiếng anh được đánh giá thông qua phỏng vấn ngắn tại Hội đồng xét tuyển đầu vào.

1.6. Đạt đủ điều kiện tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác có liên quan đến lĩnh vực chăm sóc và nâng cao sức khỏe tính đến ngày xét tuyển. Đối với thí sinh xét tuyển Tiến sĩ Quản lý bệnh viện: có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý liên quan đến chăm sóc sức khỏe sẽ là lợi thế trong qúa trình xét duyệt.

1.7. Danh sách Giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh năm 2018 của Trường Đại học Y tế công cộng tham khảo tại đường link: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/11181

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh TS Y tế công cộng và TS Quản lý Bệnh viện năm 2018 (đợt 2): 05 chỉ tiêu

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM:

 • Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong phong bì hồ sơ A4
 • Bìa hồ sơ (mẫu số 01)
 • Các giấy tờ trong túi hồ sơ đầy đủ, xếp theo thứ tự được liệt kê ở bìa túi hồ sơ:
 1. Phiếu đăng ký dự thi sau đại học (theo mẫu 04).
 2. Lý lịch khoa học, có dán ảnh và đóng dấu, xác nhận của cơ quan công tác (nếu học viên đang làm việc tại cơ quan) (thời gian không quá 6 tháng tính đến thời điểm dự thi) (mẫu số 3)
 3. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau:
  1. Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học
  2. Bằng tốt nghiệp thạc sỹ và bảng điểm thạc sỹ (nếu người có bằng ThS cũng cần nộp bản sao, công chứng cả văn bằng và bảng điểm đại học)
  3. Các chứng chỉ, văn bằng tiếng Anh theo qui định
  4. Các chứng chỉ bổ sung các môn học theo quy định (nếu thuộc diện phải bổ túc kiến thức chuyên ngành)
 4. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học
 5. Xác nhận về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác của cơ quan công tác.
 6. 05 Quyển Đề cương nghiên cứu.
 7. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.
 8. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).
 9. 04 ảnh mới nhất cỡ 3×4 cm, trong vòng 6 tháng của thí sinh tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau của ảnh)
 10. 02 phong bì có dán tem trong nước, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận

Lưu ý:

 1. Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT.  
 2. Thí sinh tải và sử dụng các biểu mẫu của hồ sơ tại địa chỉ: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/tuyensinh/bm
 3. Trường không nhận hồ sơ nếu thiếu 1 trong các giấy tờ trên.
 4. Nhà trường có ký túc xá trong trường, thí sinh tự liên hệ về chỗ ở trong thời gian học ôn thi và dự thi tại trường.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO: từ 3 – 4 năm

IV. THỦ TỤC TUYỂN SINH

 1. Các môn thi tuyển và lệ phí thi tuyển

1.1. Các môn thi

 • Xét tuyển hồ sơ
 • Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng xét tuyển.

1.2. Kinh phí xét tuyển:

 • Lệ phí hồ sơ: 100.000đ/1 hồ sơ.
 • Lệ phí đăng ký xét tuyển hồ sơ: 200.000đ/1 thí sinh
 • Lệ phí Hội đồng xét tuyển: 5.000.000đ/thí sinh

Ghi chú: Tất cả các khoản lệ phí nộp tại phòng Tài chính – Kế toán (phòng A206 – tầng 2 nhà A) trước khi nộp hồ sơ.

 1. Thời gian và địa điểm xét tuyển
 • Thời gian dự kiến xét tuyển: ngày 03-06/12/2018
 • Địa điểm: Trường Đại học Y tế công cộng – Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

 1. Thời hạn nộp hồ sơ:  8h00-16h30 hàng ngày, từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 30/11/2018 (không kể thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ).
 2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 6266 2335; Fax: 024. 6266 2385

Email: dtsdh@huph.edu.vn; Website: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/tuyensinh/tb

Kính đề nghị các cơ quan thông báo nội dung tuyển sinh này tới các cơ sở trực thuộc, các cán bộ y tế có nguyện vọng dự thi các chương trình nói trên để thí sinh kịp thời đăng ký và hoàn tất thủ tục dự thi tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hiệu trưởng (B/c);

– Vụ Giáo dục đại học – Bộ GD&ĐT (để B/c);

– Lưu: VT, SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Thanh Hương