MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  1. Hiểu được các kiến thức và phương pháp cơ bản của CTXH, CTXH trong bệnh viện.
  2. Nhận biết được các kiến thức cơ bản về tâm lý học sức khỏe, tham vấn.
  3. Chỉ ra được các kiến thức nền tảng thuộc ngành Công tác xã hội có thể vận dụng trong trợ giúp nhóm thân chủ trong bệnh viện: nhóm người nghèo, người khuyết tật, người già và trẻ em

NỘI DUNG CHÍNH

  1. Tổng quan về công tác xã hội trong bệnh viện
  2. Tâm lý học sức khỏe
  3. Tham vấn trong công tác xã hội bệnh viện
  4. Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe một số nhóm đối tượng đặc thù

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

  1. Bác sỹ, điều dưỡng
  2. Nhân viên công tác xã hội làm việc tại bệnh viện

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn