Nhân viên công tác xã hội là những người hoạt động trong nhiều lĩnh vực, được đào tạo chính quy và cả bán chuyên nghiệp, được trang bị các kiến thức và kỹ năng trong công tác xã hội để trợ giúp các đối tượng nâng cao khả năng giải quyết và đối phó với vấn đề trong cuộc sống; tạo cơ hội để các đối tượng tiếp cận được nguồn lực cần thiết; thúc đẩy sự tương tác giữa các cá nhân, giữa cá nhân với môi trường tạo ảnh hưởng tới chính sách xã hội, các cơ quan, tổ chức vì lợi ích của cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng thông qua hoạt động nghiên cứu và hoạt động thực tiễn. Phạm vi hoạt động của nghề công tác xã hội tương đối rộng.

Mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ Công tác xã hội (CTXH) đã được hình thành nhiều nhất ở ngành lao động thương binh xã hội, tiếp theo là ở các ngành Y tế, Giáo dục, các hội, đoàn thể chính trị – xã hội; trong đó, trong lĩnh vực y tế tất cả các Bệnh viện tuyến trung ương, một số Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đã thành lập phòng CTXH, một số Bệnh viện tuyến huyện đã thành lập bộ phận CTXH. Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều trường học đã bố trí nhân sự làm CTXH. Các tỉnh, thành phố từng bước tiếp tục phát triển các cơ sở có cung cấp dịch vụ CTXH đối với người già, người tâm thần, người nghiện, bảo vệ trẻ em, trợ giúp người khuyết tật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên cơ sở bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở trợ giúp xã hội.

Công tác xã hội hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhằm giúp cho người bệnh và gia đình được chăm sóc cả về thể chất, tinh thần và tiếp cận được những nguồn lực vật chất sẵn có, giúp họ hoà nhập xã hội trong quá trình chữa trị bệnh cũng như sau khi ra viện trở về cộng đồng. Nhân viên công tác xã hội tham gia vào cung cấp các dịch vụ cho người bệnh gặp khó khăn, kết nối người bệnh với các nguồn lực, là cầu nối giữa người bệnh, gia đình người bệnh và đội ngũ nhân viên y tế, và thu xếp các dịch vụ phục hồi tại gia đình và cộng đồng nếu cần sau khi người bệnh được đưa về gia đình.

Hiện nay, cả nước có hơn 1.000 bệnh viện, với gần 300.000 giường bệnh. Trong số đó, có 42 bệnh viện Trung ương, 492 bệnh viện tuyến tỉnh, 29 bệnh viện tư nhân… Tuy nhiên, cả ba cấp độ hoạt động của ngành y tế (tại cộng đồng, trong bệnh viện và ở cấp hoạch định chính sách) đều thiếu hoặc ít có sự tham gia của nhân viên CTXH được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản. Hầu hết đều là cán bộ y tế kiêm nhiệm nên chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra. Với nhu cầu về nghề CTXH trong lĩnh vực y tế và định hướng của ngành, việc tham gia đào tạo loại hình này của các trường đại học trong ngành y tế là hết sức cấp thiết để đảm bảo nguồn nhân lực có đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu đặc thù của ngành và xã hội.

Trường Đại học Y tế công cộng là đơn vị duy nhất trong cả nước đào tạo cử nhân CTXH định hướng chuyên biệt lĩnh vực y tế. Chương trình đào tạo của nhà trường được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về CTXH và chăm sóc sức khỏe. Sinh viên CTXH được đào tạo bài bản (đặc biệt trong lĩnh vực y tế) có nhiều cơ hội việc làm và cơ hội thăng tiến, bao gồm hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế, cơ hội ra nước ngoài làm việc và các cơ hội khác.

Tuyển sinh Cử nhân Công tác xã hội

Hình thức: Đại học chính quy

Mã ngành: 7760101

Khối tuyển sinh: C00 – B00 – D01 – D66