Chuyên khoa 1 Y tế công cộng là loại hình đào tạo sau đại học nhằm nâng cao năng lực quản lý Y tế. Học viên sẽ học được phương pháp để giải quyết những vấn đề nổi cộm tại đại phương như giải quyết việc phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống các bệnh không lây nhiễm…

Chuyên khoa 1 Y tế công cộng là tiền đề đầu tiên để bổ nhiệm vị trí lãnh đạo

Chuyên khoa I Y tế công cộng là loại hình đào tạo sau đại học nhằm nâng cao năng lực quản lý Y tế. Học viên sẽ học được phương pháp để giải quyết những vấn đề nổi cộm tại đại phương như giải quyết việc phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống các bệnh không lây nhiễm…

Trở thành Chuyên khoa I Y tế công cộng tức là bạn đã trở thành chuyên gia đánh giá chương trình Y tế, có khả năng đề xuất, hoạch định các chính sách, chiến lược để giải quyết các vấn đề sức khoẻ cộng đồng.

Bên cạnh đó Chuyên khoa I Y tế công cộng là nền tảng để học lên Chuyên khoa 2 Tổ chức quản lý Y tế và là điều kiện cần thiết trong việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan Y tế.

Học viên chuyên khoa 1 Y tế công cộng Trường Đại học Y tế công cộng tham quan, thực tế mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại Quảng Ninh.

Học viên Trường Đại học Y tế công cộng tham quan, thực tế mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại Quảng Ninh.

Chuyên khoa 1 Y tế công cộng đào tạo Trường Đại học Y tế công có gì khác biệt?

Với chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao, thời gian học tập linh hoạt và sự hỗ trợ tối đa của nhà trường với sinh viên, Trường Đại học Y tế công cộng chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Y tế công cộng.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung:

Đào tạo cán bộ y tế có kiến thức chuyên sâu và năng lực thực hành về y tế công cộng để phát hiện và giải quyết những vấn đề y tế công cộng của địa phương và cộng đồng; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học và tinh thần trách nhiệm.

Mục tiêu cụ thể:

  1. Có kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về y tế công cộng.
  2. Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, giám sát, đánh giá các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe để giải quyết vấn đề y tế ở địa phương.
  3. Có kỹ năng triển khai các chương trình, dự án để giải quyết các vấn đề y tế công cộng tại địa phương.
  4. Có kỹ năng lắng nghe, tư vấn, vận động cộng đồng, tham mưu cho các cấp chính quyền và các bên liên quan về các vấn đề trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng.
  5. Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng vận động, kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.
  6. Tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức trong lĩnh vực y tế công cộng, có năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm trong thực hiện công việc

THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

– Thời gian đào tạo: 18 tháng.

– Hình thức đào tạo: Tập trung theo tín chỉ. Học viên tập trung học tập thành từng đợt theo kế hoạch của Trường Đại học Y tế công cộng.

– Phương pháp giảng dạy: Trực tiếp, e-learning, Blended-learning (giảng dạy kết hợp).

Xem thêm: Chương trình Chuyên khoa 1 Y tế công cộng


Liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo – 024.6266.2335