Chuyên khoa I Y tế công cộng là loại hình đào tạo sau đại học nhằm nâng cao năng lực quản lý Y tế. Học viên sẽ học được phương pháp để giải quyết những vấn đề nổi cộm tại đại phương như giải quyết việc phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống các bệnh không lây nhiễm…

Trở thành Chuyên khoa I Y tế công cộng tức là bạn đã trở thành chuyên gia đánh giá chương trình Y tế, có khả năng đề xuất, hoạch định các chính sách, chiến lược để giải quyết các vấn đề sức khoẻ cộng đồng.

Bên cạnh đó Chuyên khoa I Y tế công cộng là nền tảng để học lên Chuyên khoa 2 Tổ chức quản lý Y tế và là điều kiện cần thiết trong việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan Y tế.

Ảnh: Học viên Trường Đại học Y tế công cộng tham quan, thực tế mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại Quảng Ninh.

Với chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao, thời gian học tập linh hoạt và sự hỗ trợ tối đa của nhà trường với sinh viên, Trường Đại học Y tế công cộng chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Y tế công cộng.

Ảnh: Học viên Trường Đại học Y tế công cộng học tập tại thư viện của trường

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1. Phát hiện, phân tích và lựa chọn những vẫn đề sức khoẻ ưu tiên của cộng đồng.
  2. Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành các hoạt động y tế công cộng và quản lý nhà nước về y tế.
  3. Giám sát, đánh giá các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ.
  4. Thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra nghiên cứu khoa học theo các chương trình y tế quốc gia, địa phương.
  5. Vận dụng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới hoạt động và tổ chức của ngành y tế, phù hợp với những thay đổi của điều kiện kinh tế xã hội.
  6. Tham mưu được cho các cấp chính quyền về xã hội hóa công việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng.

THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

– Thời gian đào tạo: 18 tháng.

– Hình thức đào tạo: Tập trung theo tín chỉ. Học viên tập trung học tập thành từng đợt theo kế hoạch của Trường Đại học Y tế công cộng.

– Phương pháp giảng dạy: Trực tiếp, e-learning, Blended-learning (giảng dạy kết hợp).