Tổ chức y tế thế giới đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam để ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Những thành công bước đầu đó là sự đóng góp của chính phủ, các ban ngành và của cả cộng đồng. Ngành Y, một trong những đơn vị tiên phong trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Trong đó phải kể đến các chuyên gia y tế công cộng, một trong nhưng lực lượng nòng cốt của ngành y tế giúp Việt Nam bước đầu kiểm soát tốt đại dịch do chủng virus corona mới

 

Bạn muốn trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Y tế công cộng. Trường Đại học Y tế công cộng là địa chỉ tin cậy, giúp ước mơ của bạn thành hiện thực. Trường Đại học Y tế công cộng là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo Tiến sĩ Y tế công cộng tại Việt Nam từ năm 2005. Tiến sĩ  Y tế công cộng sau khi tốt nghiệp sẽ có kiến thức và kĩ năng chuyên sâu về Y tế công cộng, bao gồm:

 

  1. Giải thích các nguyên lý và chức năng của y tế công cộng
  2. Thể hiện sự tôn trọng và tạo điều kiện cho các bên liên quan tham gia trong quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện nhiệm vụ
  3. Phát hiện, phân tích và lựa chọn những vấn đề y tế công cộng ưu tiên của công đồng để đề xuất chính sách và can thiệp phù hợp
  4. Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành các hoạt động y tế công cộng và quản lý y tế
  5. Chỉ đạo, giám sát, đánh giá các dịch vụ y tế và thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng
  6. Chủ trì thực hiện, hướng dẫn, tư vấn các cuộc điều tra, nghiên cứu khoa học  trong lĩnh vực y tế công cộng.
  7. Chủ trì đề xuất, chỉ đạo thực hiện các chính sách y tế công cộng
  8. Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tham gia giảng dạy đại học và sau đại học chuyên ngành y tế công cộng