ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT

Năm 2016 trường Đại học Y tế công cộng là trường ĐẦU TIÊN và hiện là trường DUY NHẤT tiến thêm một bước đào tạo chuyên ngành Tiến sĩ Quản lý bệnh viện. Đến nay chương trình Tiến sĩ Quản lý bệnh viện đã tuyển sinh 4 khóa và có 24 Nghiên cứu sinh đang tham gia.

Năm 2008 trường Đại học Y tế công cộng là trường ĐẦU TIÊN đào tạo chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý bệnh viện.

Năm 2016 trường Đại học Y tế công cộng là trường ĐẦU TIÊN và hiện là trường DUY NHẤT tiến thêm một bước đào tạo chuyên ngànhTiến sĩ Quản lý bệnh viện.

Chương trình có mục tiêu nhằm đào tạo những chuyên gia có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và thực tiện trong lĩnh vực quản lý bệnh viện, góp phần xây dựng và thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bệnh viện và ngành y tế trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chương trình phù hợp dành cho những người đang ở các vị trí quản lý điều hành bệnh viện/cơ sở khám chữa bệnh đang muốn đột phá nâng cao năng lực của bản thân tiến tới nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, định hướng chiến lược phát triển bệnh viện. Chương trình cũng rất phù hợp với những người đang tìm kiếm vị tri nghiên cứu cấp cao tại các trường đại học, cao đẳng, các công ty nghiên cứu.

Chương trình thiết kế linh hoạt tăng sự chủ động tối đa về thời gian học tập cho Nghiên cứu sinh cũng như có nhiều hoạt động hỗ trợ đi kèm.

Từ 2016 đến nay chương trình Tiến sĩ Quản lý bệnh viện đã tuyển sinh 4 khóa và có 24 Nghiên cứu sinh đang tham gia. Năm 2020 trường Đại học Y tế công cộng tiếp tục tuyển sinh khóa V Tiến sĩ Quản lý bệnh viện và có 10 chỉ tiêu Nghiên cứu sinh dành cho Tiến sĩ Y tế công cộng và Tiến sĩ Quản lý bệnh viện.

Ứng viên quan tâm xin mời xem chi tiết thông tin tuyển sinh kèm các biểu mẫu tại đường link: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/13087