Chương trình Thạc sĩ Quản lý bệnh viện của Trường Đại học Y tế công cộng là chương trình đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn AUN-QA. Bằng Thạc sĩ Quản lý bệnh viện của trường Đại học Y tế công cộng cấp được thừa nhận tại tất cả các quốc gia thuộc khối ASEAN.

 Năm 1995, Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN University Network AUN) đã được thành lập.  Năm 2000, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network – Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA). Việc kiểm định này giúp các trường đại học ASEAN nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa các trường trong khu vực cũng như với các trường đại học đối tác trên thế giới, từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập và phát triển hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Đến nay đã có 401 chương trình đào tạo đã được kiểm định và công nhận của AUN-QA, trong đó có 130 chương trình của các trường Đại học tại Việt Nam (Mời truy cập http://www.aun-qa.org/ để tìm hiểu thêm). Trường Đại học Y tế công cộng tự hào là trường đại học đầu tiên trong khối ngành Y Dược tại Việt Nam đạt chuẩn của AUN-QA cho 3 chương trình là Cử nhân Y tế công cộng, Thạc sĩ Y tế công cộng và THẠC SĨ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN.

Chương trình Thạc sĩ Quản lý bệnh viện lần đầu tiên được triển khai vào năm 2008 và đến năm 2020, cả nước có 4 trường đã được cấp mã đào tạo chuyên ngành này. Trường Đại học Y tế công cộng không những là trường ĐẦU TIÊN đào tạo, mà còn là trường ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT hiện nay đạt chứng nhận AUN – QA cho Chương trình Thạc sĩ Quản lý bệnh viện. Chương trình đào tạo trong tạo 2 năm, gồm 60 tín chỉ, cung cấp những kiến thức và kỹ năng tổng thể để hoàn thiện toàn diện các năng lực lãnh đạo quản lý cần thiết cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của bệnh viện.

Toàn bộ chương trình đào tạo từ chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, người học và người sử dụng nhân lực v.v… đều được đánh giá toàn diện và công nhận đạt chuẩn của AUN-QA. Điều này có nghĩa, bằng Thạc sĩ Quản lý bệnh viện của trường Đại học Y tế công cộng cấp sẽ được thừa nhận tại tất cả các quốc gia thuộc khối ASEAN. Sở hữu nhân lực cấp quốc tế sẽ là một điều kiện thuận lợi cho các Bệnh viện dù công hay tư khi muốn vươn tầm phát triển trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay.

Ứng viên quan tâm xin mời xem chi tiết thông tin tuyển sinh tại đường link: https://tuyensinh.huph.edu.vn/archives/29242