Trường Đại học y tế công cộng đào tạo Cử nhân Vừa học vừa làm và Chính quy – là một trong số ít các trường Đại học hiện nay  thực hiện theo Quyết định số 33/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 06/01/2023 về chuẩn năng lực cơ bản của cử nhân dinh dưỡng. Chương trình đào tạo của nhà trường xây dựng đã đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực cơ bản của cử nhân dinh dưỡng theo quy định của Bộ Y tế.

Chương trình đào tạo chuẩn khung năng lực ngành Dinh dưỡng

Chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng của trường Đại học Y tế công cộng được xây dựng dựa trên 12 chuẩn đầu ra về kiến thức, kĩ năng và mức tự chủ và trách nhiệm về 03 lĩnh vực chủ yếu là:

(1) Dinh dưỡng tiết chế cung cấp kiến thức,

(2) kỹ năng xây dựng kế hoạch,

(3) can thiệp dinh dưỡng tại bệnh viện.

Dinh dưỡng cộng đồng cung cấp kiến thức và kỹ năng xây dựng và triển khai các chương trình can thiệp cải thiện dinh dưỡng tại cộng đồng và An toàn thực phẩm đào tạo chuyên môn về các vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm tại bệnh viện và cộng đồng.

Ngoài ra, chương trình đào tạo của nhà trường còn gắn với quá trình thực tập nghề gồm 6 đợt, tổng thời gian 38 tuần học, tại các Khoa Dinh dưỡng, khoa lâm sàng của các bệnh viện, các Trung tâm Y tế…. Quá trình thực tập là điều kiện quan trọng để sinh viên xây dựng, rèn luyện và thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp của Dinh dưỡng viên.

Đặc biệt với cách thức tổ chức thực tập linh hoạt, tận dụng đơn vị làm việc của học viên là cơ sở thực hành dưới sự hướng dẫn của GV nhà trường, tạo điều kiện cho người học ứng dụng kiến thức học tập vào công việc hàng ngày.

Hình ảnh: Học viên VHVL khoá 1 thực hiện tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại trú (Nguồn: Đại học Y tế công cộng)

            Hình ảnh: Học viên VHVL khoá 1 thực hiện tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại trú (Nguồn: Đại học Y tế công cộng)

Vừa làm vừa học ngành Dinh dưỡng

Cử nhân huyên ngành Dinh dưỡng là nhu cầu thiết yếu nhằm nâng cao trình độ nguồn nhân lực Dinh dưỡng, đáp ứng các yêu cầu về hoạt động chuyên môn theo thông tư 18/2020/TT-BYT quy định hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng trong bệnh viện, Quyết định số 02/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, và luật số 15/2023/QH15 Luật Khám chữa bệnh sửa đổi năm 2023.

Với các bạn đang là điều dưỡng, y sĩ, cử nhân công nghệ thực phẩm, dược sĩ… đang thực hiện công tác dinh dưỡng tại các bệnh viện, phòng khám tư vấn dinh dưỡng hay các công ty thực phẩm nhưng lại chưa có bằng Cử nhân Dinh dưỡng thì chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng hệ vừa làm vừa học chính là một giải pháp tốt hơn hết.

Nhà Trường thực hiện qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công nhận kết quả học tập và chuyển đối tín chỉ cho học viên đã tích luỹ từ một chương trình đào tạo khác để chuyển đổi tín chỉ của những học phần trong chương trình theo học tại trường, giúp học viên rút ngắn thời gian học tập.

Học viên VLVH dinh dưỡng K1 tham gia thực tập dinh dưỡng cộng đồng 1 (Nguồn: Trường Đại học Y tế công cộng)

Học viên VLVH dinh dưỡng K1 tham gia thực tập dinh dưỡng cộng đồng 1 (Nguồn: Trường Đại học Y tế công cộng)

Với thời gian học tập linh hoạt, chương trình học tập bài bản đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực cơ bản của cử nhân dinh dưỡng theo quy định của Bộ y tế đồng thời là một trong số rất ít cơ sở giáo dục trên cả nước đào tạo ngành Cử nhân Dinh dưỡng hệ vừa làm vừa học, Trường Đại học Y tế công cộng là địa chỉ đầy tin cậy cho những học viên yêu thích ngành Dinh dưỡng và mong muốn phát triển, thăng tiến xa hơn trong ngành nghề này.

Xem thêm: Tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm vừa học Dinh dưỡng