MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được các bước trong quá trình chuẩn hóa bộ công cụ.
 2. Thực hiện và phiên giải được phân tích hệ số Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Vai trò của thang đo và chuẩn hóa thang đo.
 2. Các bước chuẩn hóa thang đo.
 3. Tính toán Cronbach’s alpha.
 4. Phân tích nhân tố.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Bác sĩ.
 2. Bác sĩ nội trú.
 3. Học viên cao học.
 4. Nghiên cứu sinh.
 5. Giảng viên.
 6. Nghiên cứu viên tự do.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Phòng học có máy chiếu, màn chiếu; bảng/phấn. Học viên chuẩn bị Laptop để thực hành phân tích số liệu.

 Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn