Giai đoạn 2020 – 2025, nhóm ngành Môi trường được dự đoán là 1 trong 8 nhóm ngành thu hút nhiều lao động nhất. Đặc biệt nhu cầu nhân sự có chuyên môn công nghệ kỹ thuật môi trường (CNKTMT) trong ngành Y tế, làm việc tại các cơ sở y tế trên toàn quốc, kể cả cơ sở y tế tư nhân là rất lớn.

“Lỗ hổng” nhân lực CNKTMT trong ngành Y tế

Theo đánh giá của Cục Quản lý môi trường y tế năm 2016, nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế hiện nay hầu hết đều không có trình độ chuyên môn về môi trường. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế còn gặp nhiều khó khăn.

PGS.TS. Nguyễn Huy Nga – Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế – Bộ Y tế cho biết: “Ngành Y tế là ngành yêu cầu có công tác quản lý bảo vệ môi trường y tế, đặc biệt trong các cơ sở y tế có phát sinh chất thải nguy hại. Tuy nhiên, hiện nay theo đánh giá của Bộ Y tế, các cơ sở y tế chưa có cán bộ có chuyên môn sâu về quản lý môi trường trong Y tế. Mỗi Bệnh viện ít nhất phải có 1 cán bộ có chuyên môn về CNKTMT để vận hành các công trình xử lý chất thải. Hiện nay nhu cầu của xã hội nói chung và ngành Y tế nói riêng về cán bộ có chuyên môn CNKTMT là rất lớn”.

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế cũng cho biết: “Đơn vị nào trong ngành y tế cũng có nhu cầu nhân lực CNKTMT. Luật Bảo vệ môi trường yêu cầu lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong ngành y tế phải có kế hoạch và thực hiện kế hoạch về thu gom, xử lý nước thải y tế, phân loại, xử lý chất thải rắn y tế, xử lý khí thải y tế,… để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Số lượng các cơ sở y tế ở Việt Nam, riêng khối công lập đã hơn 13.000 cơ sở. Tính cả con số cơ sở y tế tư nhân thì tổng số cả nước có xấp xỉ 40.000 cơ sở y tế”.

Nguồn: Internet

Nếu có đội ngũ cử nhân CNKTMT được đào tạo bài bản làm việc tại các cơ sở y tế để góp ý, tư vấn và thực hiện, chất thải y tế sẽ được xử lý đúng quy trình, giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Vai trò và Cơ hội của nhân lực CNKTMT trong ngành Y tế

Để đáp ứng các quy định theo Luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế, các cán bộ CNKTMT phải giám sát, thực hiện các công việc thu gom, xử lý chất thải đạt quy chuẩn môi trường. Bên cạnh đó nhân lực có trình độ chuyên môn được đào tạo bài bản về CNKTMT giúp tham mưu và triển khai thực hiện các công việc liên quan tới quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế.

Có thể thấy, CNKTMT trong ngành Y tế hiện nay là một nghề có nhiều tiềm năng, cơ hội. Nhưng để đáp ứng được thực tế đó cần có chương trình đào tạo phù hợp giúp có nguồn nhân lực chất lượng làm việc tại các cơ sở y tế.

Hiện tại có khoảng 30 trường đại học tham gia đào tạo cử nhân CNKTMT. Tuy nhiên, chỉ có trường Đại học Y tế công cộng là đơn vị công lập duy nhất trực thuộc Bộ Y tế đào tạo cử nhân CNKTMT với định hướng Sức khỏe – An toàn và Môi trường (HSE).

Với chương trình đào tạo bài bản, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực CNKTMT như phân tích, quản lý môi trường, kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải, nước thải, ứng phó sự cố môi trường v.v đồng thời chú trọng giảng dạy về định hướng HSE như truyền thông nguy cơ, an toàn vệ sinh lao động, lâm sinh lý lao động và éc gô nô my (ergonomy) cũng như trang bị kiến thức về hệ thống y tế góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại các cơ sở công lập và doanh nghiệp, các khu công nghiệp, ban quản lý khu chế xuất v.v và có lợi thế cao hơn khi ứng tuyển tại các cơ sở y tế.