Chọn mẫu trong nghiên cứu y tế

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được các phương pháp chọn mẫu và tính cỡ mẫu cơ bản trong nghiên cứu.
 2. Lựa chọn được phương pháp chọn mẫu và tính được cỡ mẫu cần thiết cho nghiên cứu được người học quan tâm.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Vai trò của chọn mẫu trong nghiên cứu.
 2. Các phương pháp chọn mẫu cơ bản ứng dụng trong nghiên cứu y tế.
 3. Tính cỡ mẫu và sử dụng phần mềm dựa trên phương pháp chọn mẫu và thiết kế nghiên cứu.
 4. Thực hành lựa chọn phương pháp chọn mẫu và tính cỡ mẫu cho chủ đề/mục tiêu nghiên cứu quan tâm.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Giảng viên.
 2. Nghiên cứu viên tự do.
 3. Nghiên cứu sinh.
 4. Học viên cao học.
 5. Bác sĩ nội trú.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Phòng học có máy chiếu, màn chiếu; bảng/phấn hoặc flipchart, giấy Ao và bút dạ; phòng học đủ rộng để có thể học theo nhóm. Học viên chuẩn bị Laptop để thực hành thiết kế tài liệu.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn