Uncategorized

Công nghệ Kỹ thuật môi trường thuộc TOP ngành thu hút nhiều lao động nhất

Công nghệ kỹ thuật môi trường (CNKTMT) sẽ là 1 trong 8 nhóm ngành THU HÚT NHIỀU LAO ĐỘNG NHẤT, đặc biệt đối với 2 thành phố lớn: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (số liệu của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường...

Kỹ thuật Xét nghiệm y học – Ngành học có tính ứng dụng cao

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học đã từ lâu trở thành một ngành vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ cho lâm sàng chuẩn đoán và đưa ra pháp đồ điều trị hiệu quả. Kỹ thuật viên xét nghiệm ngày càng khẳng định được tầm quan...

Nhu cầu nhân lực cực lớn về Công tác xã hội tại cơ sở y tế

Ngày 21 tháng 03 năm 2022, Bộ Trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 712/QĐ- BYT về Kế hoạch phát triển công tác xã hội trong ngành Y tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch là cơ sở để công tác xã hội trong ngành y tế...

COVID-19 và Nguồn nhân lực y tế dự phòng

Đại dịch COVID-19 đã đi qua nhưng những hậu quả nặng nề về con người, xã hội và kinh tế luôn vẫn còn để lại. Trong suốt hơn 2 năm vừa qua, người dân trên toàn thế giới đã ngày càng nhận thấy vai trò quan trọng của hệ thống y tế,...

Thông báo tuyển sinh năm 2022

Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành, trình dộ của Trường Đại học Y tế công...