Uncategorized

Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể: Trình bày được khái niệm các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe. Thảo luận được về các nhóm yếu tố xã hội quyết định sức khỏe. Phân tích được các yếu tố xã hội quyết định vấn đề sức khỏe cụ thể. Phân tích...

Đội ngũ giảng viên

Trường Đại học Y tế công cộng đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và có 3 chương trình đạt chuẩn quốc tế AUN Uy tín về chất lượng đào tạo, cam kết luôn theo sát nhu cầu thực tế của xã hội, đem đến đội ngũ nhân lực cao đáp ứng nhu cầu của ngành y tế,...

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện – ngành học nâng cao năng lực cán bộ quản lý y tế

Những năm gần đây do nhu cầu của xã hội về quản lý các bệnh viện công và tư ngày một cần thiết, nên từ năm 2004 được sự ủng hộ và cho phép của Bộ Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý bệnh viện nhằm phục vụ cho...
Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Trường Đại học Y tế công cộng đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và có 3 chương trình đạt chuẩn...

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Y tế công cộng đã từng bước khẳng định vị thế của...