Sidebar

Thông báo ôn thi tuyển sinh sau đại học

Xem chi tiết thông báo ôn thi sau đại học tại đây

Thông báo tuyển sinh tiến sĩ quản lý bệnh viện 2018

Chương trình Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (Chương trình chi tiết)  Môn thi -  Xét tuyển hồ sơ - Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng xét tuyển và kiểm tra năng lực tiếng Anh (nếu có). Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ...

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ y tế công cộng 2018

Chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng  (Chương trình chi tiết) Môn thi – Môn cơ bản: Toán thống kê – Môn chuyên ngành: Dịch tễ – Sức khỏe Môi trường – Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cấp độ A2 khung Châu Âu) Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ...

Bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản lý y tế 2018

Chương trình Bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản lý Y tế  (Chương trình chi tiết) Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ) Chuyên đề học bổ túc –     Quản lý dịch vụ Y tế. –     Tổ chức và quản lý hệ thống Y tế-     ...