TB-CKII

Tuyển sinh Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý Y tế

Chương trình Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý Y tế (Chương trình chi tiết) Môn thi –  Tổ chức và quản lý y tế. –  Ngoại ngữ: 01 trong 05 thứ Tiếng Anh hoặc tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung theo qui định hiện hành (Tương đương trình độ C và có phần chuyên ngành). Thời...

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.