FrontPage DTSDH

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện – ngành học thay đổi năng lực quản trị bệnh viện

Đây là ngành học nâng cao năng lực quản lý bệnh viện cho các nhà quản lý bệnh viện

Chương trình và biểu mẫu lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 2019

Chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng: là viên chức giữ chức danh nghề nghiệp y tế công cộng và chưa có chứng chỉ bồi dưỡng thăng hạng.

Chương trình và biểu mẫu lớp bồi dưỡng LĐ cấp phòng 2019

Mẫu Đơn đăng ký Lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2019

Chương trình và biểu mẫu CKII TCQLYT 2019

Mẫu 01: Bìa hồ sơ tuyển sinh.SDH 2019 Mẫu 02: Phiếu đăng ký dự thi  CKII 2019 Mẫu 04: Sơ yếu lý lịch dự thi CKII...