Đào tạo ngắn hạn

Tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành năm 2020

Tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành năm 2020

Trường Đại học Y tế công cộng liên tục tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn

Trường ĐH Y tế công cộng cung cấp các khóa đào tạo về năng lực nghiên cứu, triển khai chương trình…

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020

Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tế năm 2020

Tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tế năm 2020

Sơ cấp cứu ban đầu

Trang bị cho học viên các kiến thức cần thiết và cơ hội thực hành về công tác Sơ cấp cứu ban đầu khi có tai nạn xảy ra.