Đào tạo ngắn hạn

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2022 (đợt 1)

      Huong dan va Phieu dk nang luc 2022_28 04 2022 Huong dan va Phieu dk xet hoc ba 2022_28 04 2022

Cần tối thiểu 2000 dinh dưỡng viên tại cho hệ thống bệnh viện tại Việt Nam

Mỗi 100 giường bệnh cần có tối thiểu 1 cán bộ chuyên môn về dinh dưỡng - Theo thông tư 18/2020/TT-BYT về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện - Đây là nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực của ngành này, đặc biệt là nhân lực được đào...

Hơn 1200 giờ thực hành Công tác xã hội trong bệnh viện khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Với khoảng 1,260 giờ thực hành, thực tập tại cơ sở tương đương với 21 tín chỉ, Chương trình đào tạo công tác xã hội của Trường Đại học Y tế công cộng đã đáp ứng theo chuẩn quốc tế về phân bổ giờ thực hành, thực tập công tác xã hội. Trong tổng số 132 tín chỉ thuộc...

Thông báo tuyển sinh năm 2022

Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành, trình dộ của Trường Đại học Y tế công...