MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được khái niệm các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe.
 2. Thảo luận được về các nhóm yếu tố xã hội quyết định sức khỏe.
 3. Phân tích được các yếu tố xã hội quyết định vấn đề sức khỏe cụ thể.
 4. Phân tích được vai trò của các bên liên quan trong việc giải quyết các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Tổng quan về các yếu tố quyết định sức khỏe.
 2. Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe.
 3. Các bên liên quan tham gia giải quyết các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Giảng viên.
 2. Nghiên cứu sinh.
 3. Nghiên cứu viên tự do.
 4. Học viên cao học.
 5. Đối tượng khác.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (024) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn