Tên khóa học: Các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sử dụng phần mềm Anthro để phân tích số liệu nhân trắc dinh dưỡng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng.
 2. Áp dụng được phương pháp nhân trắc học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng tại cộng đồng và trong bệnh viện.
 3. Sử dụng được phần mềm Anthro để phân tích số liệu nhân trắc dinh dưỡng.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Giới thiệu về các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng: ưu nhược điểm, cách thức tiến hành.
 2. Thực hành phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng tại cộng đồng và trong bệnh viện.
 3. Thực hành sử dụng phần mềm Anthro để phân tích số liệu nhân trắc dinh dưỡng.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Bác sĩ.
 2. Điều dưỡng.
 3. Nghiên cứu sinh.
 4. Kỹ thuật viên.
 5. Sinh viên đại học.
 6. Đối tượng khác.

Liên hệ:
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)

Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn