Chương trình Bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản lý y tế
Môn học
  •   Quản lý dịch vụ y tế
  •  Tổ chức và quản lý hệ thống y tế

Thí sinh có môn học trong chương trình đào tạo đại học hoặc thạc sĩ hoặc có chứng chỉ tương đương (tốt nghiệp trong vòng 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) có cùng tên, cùng số tín chỉ với các chuyên đề cần học bổ sung kiến thức thì nộp bảng điểm, chứng chỉ (có điểm) và nội dung chương trình môn học cho Trường để xem xét miễn học và hoặc miễn thi.

Đối tượng và điều kiện dự thi
  •  Đối tượng có nguyện vọng dự thi Tiến sỹ Quản lý bệnh viện: Có bằng đại học hoặc thạc sĩ không thuộc ngành Quản lý/Quản trị bệnh viện, Quản lý y tế, Tổ chức và Quản lý y tế.
  •  Đối tượng có nguyện vọng dự thi Thạc sĩ Quản lý bệnh viện: Có bằng Đại học không thuộc ngành: Quản lý bệnh viện, Tổ chức và Quản lý y tế.
  •  Đối tượng có nguyện vọng nâng cao hiểu biết về Quản lý y tế
Thời gian đào tạo Khoảng 1 tháng
Địa điểm nộp hồ sơ

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 6266 2335; Fax: 04. 6266 2385

 Thông báo chi tiết tại https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/13087