Chương trình Bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản lý Y tế  (Chương trình chi tiết)
Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ)
Chuyên đề học bổ túc –     Quản lý dịch vụ Y tế.
–     Tổ chức và quản lý hệ thống Y tế-      Thí sinh có môn học trong chương trình đào tạo đại học hoặc thạc sĩ hoặc có chứng chỉ tương đương (tốt nghiệp trong vòng 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) có cùng tên, cùng số tín chỉ với các chuyên đề cần học bổ sung kiến thức thì nộp bảng điểm, chứng chỉ (có điểm) và nội dung chương trình môn học cho Trường để xem xét miễn học và hoặc miễn thi.
Kinh phí –     Lệ phí hồ sơ: 60.000đ/ 1 hồ sơ
–     Học phí :+ Lớp trong giờ hành chính: 1.500.000đ/1 chuyên đề.

·         + Lớp ngoài giờ hành chính: 2.250.000 đ/1 chuyên đề

Đối tượng và điều kiện dự thi – Đối tượng có nguyện vọng dự thi Tiến sĩ Quản lý bệnh viện: Có bằng đại học hoặc thạc sĩ không thuộc các ngành: Quản lý/Quản trị bệnh viện, Quản lý Y tế, Tổ chức và quản lý Y tế.

Đối tượng có nguyện vọng dự thi Thạc sĩ Quản lý bệnh viện: Có bằng đại học không thuộc các ngành: Quản lý bệnh viện, Tổ chức và quản lý y tế.

Đối tượng có nguyện vọng nâng cao hiểu biết về Quản lý Y tế.

Thời gian đào tạo Khoảng 3 tuần
Địa điểm nộp hồ sơ Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 6266 2335; Fax: 024. 6266 2385

Biểu mẫu
Chi tiết thông báo http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/3736