MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Hiểu được lịch sử và khoa học của BĐKH.
 2. Xác định được những hậu quả của BĐKH đối với sức khỏe con người và môi trường.
 3. Trình bày được các kiến thức về tác động của BĐKH đối với con người, động vật, SKMT và xác định được các nhóm dễ bị tổn thương.
 4. Áp dụng các nguyên tắc cốt lõi SKMT để lập kế hoạch và đánh giá ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.
 5. Sử dụng tiếp cận hệ sinh thái đối với sức khỏe để thực hiện những can thiệp ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu nhằm giảm thiểu những tác động của BĐKH đối với con người và môi trường.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Lịch sử và khoa học của BĐKH.
 2. Nghiên cứu tác động của BĐKH đối với sức khỏe con người và môi trường.
 3. BĐKH và các nhóm dễ bị tổn thương.
 4. Lập kế hoạch và đánh giá ứng phó với biến đổi khí hậu.
 5. Giảm thiểu tác động của BĐKH đối với con người và môi trường.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Nghiên cứu viên tự do.
 2. Giảng viên.
 3. Học viên cao học.
 4. Nghiên cứu sinh.
 5. Sinh viên đại học
 6. Đối tượng khác.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn