Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học

Tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành năm 2020

Tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành năm 2020

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện – ngành học thay đổi năng lực quản trị bệnh viện

Đây là ngành học nâng cao năng lực quản lý bệnh viện cho các nhà quản lý bệnh viện

Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2020

HỒ SƠ ĐÍNH KÈM ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

HỒ SƠ GỒM: Phiếu đăng ký dự thi sau đại học. Sơ yếu lý lịch  Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học;  Bằng tốt nghiệp Sau đại học, bảng điểm Sau đại học;  Các chứng chỉ bổ sung các môn học theo quy định (nếu thuộc...