Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm năm 2020

Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020

Thông báo về việc công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt I năm 2019

Thông báo về việc công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt I năm 2019

Thông báo phương án tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2019

Thông báo phương án tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2019