Đào tạo đại học

Tuyển sinh Cử nhân Dinh dưỡng Vừa học vừa làm

Theo thông tư 18/2020/TT- BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện đã nêu rõ cứ mỗi 100 giường bệnh của bệnh viện yêu cầu có 1 cán bộ làm chuyên môn về dinh dưỡng và Trưởng Khoa Dinh dưỡng phải là Dinh dưỡng viên có trình độ từ đại học trở lên.

Lĩnh vực Y tế công cộng “ngoi” lên giữa tâm dịch Covid-19

Trường Y tế công cộng đào tạo sinh viên có đầy đủ nhiều kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức để có thể hoạt động tốt trong lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khỏe. Tập trung và giải quyết về phòng bệnh nhiều hơn là chữa bệnh thông qua quan sát các trường hợp và khuyến khích các hành động tốt cho sức khoẻ cho cộng đồng xã hội, theo dõi và phân tích tình hình, giám sát dịch tễ học phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch

Những giải pháp khoa học và thực tiễn từ các đề tài tiến sĩ quản lý bệnh viện

Nguồn lực khan hiếm khiến nhà quản lý phải đối mặt với nhiều quyết định lựa chọn phức tạp. Nghiên cứu sinh của chương trình Tiến sĩ Quản lý bệnh viện được kỳ vọng sẽ có khả năng đưa ra những giải pháp sáng tạo để phân bổ nguồn lực, định hướng phát triển các lĩnh vực trong bệnh viện.

Lĩnh vực Y tế công cộng “ngoi” lên giữa tâm dịch Covid-19

Lĩnh vực Y tế công cộng “ngoi” lên giữa tâm dịch Covid-19

Trường Y tế công cộng đào tạo sinh viên có đầy đủ nhiều kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức để có thể hoạt động tốt trong lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khỏe. Tập trung và giải quyết về phòng bệnh nhiều hơn là chữa bệnh thông qua quan sát các trường hợp và khuyến khích các hành động tốt cho sức khoẻ cho cộng đồng xã hội, theo dõi và phân tích tình hình, giám sát dịch tễ học phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch

Những giải pháp khoa học và thực tiễn từ các đề tài tiến sĩ quản lý bệnh viện

Những giải pháp khoa học và thực tiễn từ các đề tài tiến sĩ quản lý bệnh viện

Nguồn lực khan hiếm khiến nhà quản lý phải đối mặt với nhiều quyết định lựa chọn phức tạp. Nghiên cứu sinh của chương trình Tiến sĩ Quản lý bệnh viện được kỳ vọng sẽ có khả năng đưa ra những giải pháp sáng tạo để phân bổ nguồn lực, định hướng phát triển các lĩnh vực trong bệnh viện.

CỬ NHÂN KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC –  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ

CỬ NHÂN KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC – CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ

Theo thống kê của các chuyên gia, các kết quả xét nghiệm y học có ảnh hưởng tới 70% quyết định y học và trong số đó, gần 100% các quyết định y học chính xác đều dựa trên kết quả xét nghiệm. Ở nước ta hiện nay, hầu như các bệnh viện, cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên đều có phòng xét nghiệm y khoa. Điều đó cho thấy cơ hội nghề nghiệp dành cho ngành xét nghiệm y học là vô cùng rộng mở.

CỬ NHÂN KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC –  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ

CỬ NHÂN KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC – CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ

Theo thống kê của các chuyên gia, các kết quả xét nghiệm y học có ảnh hưởng tới 70% quyết định y học và trong số đó, gần 100% các quyết định y học chính xác đều dựa trên kết quả xét nghiệm. Ở nước ta hiện nay, hầu như các bệnh viện, cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên đều có phòng xét nghiệm y khoa. Điều đó cho thấy cơ hội nghề nghiệp dành cho ngành xét nghiệm y học là vô cùng rộng mở.

Cơ hội học bổng sau khi tốt nghiệp Cử nhân Y tế công cộng

Cơ hội học bổng sau khi tốt nghiệp Cử nhân Y tế công cộng

So với nhiều ngành khác như kinh tế, ngoại giao, y dược… thì cơ hội kiếm được học bổng học lên sau khi tốt nghiệp ngành y tế công cộng (YTCC) rộng mở hơn nhiều! Là ngành học trong nhóm ngành “phát triển” và “cộng đồng”, YTCC luôn thuộc nhóm ngành có học bổng toàn phần và được ưu tiên của nhiều học bổng danh giá như AAS của Úc, Chevening của Anh, Eramus Mundus của liên minh châu Âu…

Cơ hội học bổng chuyên ngành Dinh dưỡng

Cơ hội học bổng chuyên ngành Dinh dưỡng

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp về mô hình bệnh tật đòi hỏi nguồn nhân lực làm công tác dinh dưỡng vừa đáp ứng yêu cầu trong nước vừa tiếp thu những tiến bộ từ các nước phát triển. Vì vậy, các cơ hội học bổng khuyến khích học tập về chuyên ngành Dinh dưỡng cả trong và ngoài nước được mở ra.