Công tác xã hội trong bệnh viện là các hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong bệnh viện nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và tâm lý liên quan đến bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh. Hiện nay, tất cả bệnh viện ở các tuyến tại Việt Nam đều cần thành lập Phòng/Tổ công tác xã hội (CTXH) nên nhu cầu nguồn nhân lực CTXH trong bệnh viện là rất lớn. Trường Đại học Y tế công cộng là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đào tạo mã ngành cử nhân CTXH trong bệnh viện. Thời gian học 4 năm và sinh viên có thể nhận học bổng ngay từ năm đầu tiên. Cơ hội làm việc rất rộng như: bệnh viện; ngành lao động, thương binh & xã hội; trường học; và các tổ chức phi chính phủ.


 

GIỚI THIỆU NGÀNH TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020
DỰ KIẾN

CÔNG TÁC XÃ HỘI (MÃ NGÀNH: 7760101) 

  1. Điều kiện tuyển sinh (yêu cầu đầu vào)

– Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT hoặc tương đương)
– Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Phương thức tuyển sinh

– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
– Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia
– Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

  1. Tổ hợp xét tuyển (áp dụng cho cả hai phương thức 2 và 3)

– C00: Văn – Sử – Địa
– D01: Toán – Văn – Anh
– D14: Văn – Sử – Anh
– D15: Văn – Địa – Anh