MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được những khái niệm cơ bản về các yếu tố nguy cơ lây nhiễm, một số bệnh nghề nghiệp phổ biến do các yếu tố nguy cơ đó gây ra và các biện pháp dự phòng.
 2. Trình bày được kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ không lây nhiễm nghề nghiệp, các bệnh nghề nghiệp phổ biến trong ngành y tế và biện pháp dự phòng.
 3. Trình bày được kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ mất an toàn và các tai nạn thương tích nghề nghiệp thường gặp trong ngành y tế và biện pháp dự phòng.
 4. Trình bày được kiến thức cơ bản về thu gom, phân loại, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế và các yếu tố nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động trong quá trình quản lý, xử lý chất thải
 5. Xây dựng được kế hoạch An toàn vệ sinh lao động cho các cơ sở y tế phù hợp với các chính sách và quy định hiện hành tại Việt Nam.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Tổng quan về đặc thù lao động ngành y
 2. Nguy cơ lây nhiễm nghề nghiệp đối với nhân viên y tế và các biện pháp dự phòng
 3. Nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm đối với nhân viên y tế và biện pháp dự phòng
 4. Các yếu tố nguy cơ tai nạn thương tích nghề nghiệp và biện pháp dự phòng
 5. Quản lý chất thải y tế
 6. Hướng dẫn quản lý An toàn vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên y tế

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Học viên cao học, nghiên cứu viên tự do
 2. Điều dưỡng
 3. Cán bộ y tế lao động, y tế cơ quan, cán bộ phòng tổ chức của các bệnh viện, cán bộ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội