Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng thông báo Kết quả thi tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm vừa học Đợt 1 năm 2020. 

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại: http://qlts.huph.edu.vn/Login

Thời gian nhận phúc khảo từ: ngày 11/09/2020 đến 17h ngày 21/09/2020
Trân trọng thông báo,
Phòng Quản lý Đào tạo Đại học