Chương trình Tiến sĩ Y tế công cộng (Chương trình chi tiết)
 Môn thi –         Xét tuyển hồ sơ

–         Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng xét tuyển và kiểm tra năng lực tiếng Anh (nếu có).

Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ)
Dự kiến chỉ tiêu 10 (Bao gồm cả Tiến sĩ Y tế công cộng và Tiến sĩ Quản lý bệnh viện)
Đối tượng và điều kiện dự thi 1.1  Điều kiện về văn bằng:

–         Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ, gồm:

o   Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ngành đúng: Y tế công cộng.

o   Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ngành phù hợp: phải có chứng chỉ chương trình Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày xét tuyển.

–    Danh mục ngành phù hợp: gồm khối ngành sức khỏe và các khối ngành còn lại trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017).

1.2. Điều kiện về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học: Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

1.3. Có đề cương nghiên cứu theo mẫu của Trường Đại học Y tế công cộng (xem chi tiết trên website của Trường tại đường link: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/tuyensinh/bm: chủ đề nghiên cứu tập trung vào các vấn đề Y tế công cộng, y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cho người dân (ví dụ dịch tễ học, sức khỏe môi trường- nghề nghiệp, kinh tế y tế, quản lý và chính sách y tế,…áp dụng trong chăm sóc sức khỏe cụ thể).

1.4. Đạt đủ điều kiện tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác có liên quan đến lĩnh vực chăm sóc và nâng cao sức khỏe tính đến ngày xét tuyển.

Thời gian đào tạo Từ 3 – 4 năm.
Điều kiện miễn thi ngoại ngữ * Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

–         Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác (có thẩm định của Bộ giáo dục và Đào tạo);

–         Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

–         Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

–         Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a  khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo qui định tại điểm c: hình thức đánh giá thông qua phỏng vấn ngắn tiếng Anh tại Hội đồng xét tuyển đầu vào.

* Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài còn hạn theo qui định và khả năng tiếng anh được đánh giá thông qua phỏng vấn ngắn tại Hội đồng xét tuyển đầu vào.

Địa điểm nộp hồ sơ Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 6266 2335; Fax: 024. 6266 2385
 Biểu mẫu