Với khoảng 1,260 giờ thực hành, thực tập tại cơ sở tương đương với 21 tín chỉ, Chương trình đào tạo công tác xã hội của Trường Đại học Y tế công cộng đã đáp ứng theo chuẩn quốc tế về phân bổ giờ thực hành, thực tập công tác xã hội. Trong tổng số 132 tín chỉ thuộc chương trình, có 12 chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và tự chủ, trách nhiệm.

Công tác xã hội gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp

Công tác xã hội (CTXH) là một ngành khoa học, một nghề chuyên nghiệp nhằm trợ giúp đối tượng, đặc biệt nhóm đối tượng yếu thế để giải quyết vấn đề tâm lý-xã hội trong cuộc sống. Do đó, nhân viên CTXH cần có tay nghề tốt khi làm việc trực tiếp với nhóm đối tượng này. Trong những năm qua, Ban giám hiệu Trường Đại học Y tế công cộng luôn quan tâm để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo cử nhân CTXH, đặc biệt hoạt động thực hành, thực tập của sinh viên CTXH. 

Với chủ trương “học tập dựa trên trải nghiệm” – lý thuyết đi đôi với thực hành, chương trình đào đào đề cao tính thực tiễn qua số lượng tín chỉ thực hành trong cả quá trình. Trong đó, thực hành CTXH với cá nhân (6 tuần, 4 tín chỉ), thực hành CTXH với nhóm (6 tuần, 4 tín chỉ), thực hành phát triển cộng đồng (6 tuần, 4 tín chỉ), thực hành tham vấn tâm lý (4 tuần, 3 tín chỉ), thực tập tốt nghiệp (10 tuần, 6 tín chỉ).

Thực hành công tác xã hội tại các bệnh viện công lập tuyến trung ương

Nét đặc thù trong chương trình đào tạo cử nhân CTXH của Trường Đại học Y tế công cộng là công tác xã hội định hướng trong y tế. Do đó, sinh viên CTXH thường được bố trí thực hành, thực tập tại các bệnh viện tuyến trung ương viên có quy mô lớn và có hoạt động CTXH phát triển như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Mắt Trung ương, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bệnh viện K Tân Triều,….

Sinh viên công tác xã hội của Trường Đại học Y tế công cộng thực hành tại Bệnh viện Mắt Trung ương
Sinh viên công tác xã hội của Trường Đại học Y tế công cộng thực hành tại Bệnh viện Mắt Trung ương

Thực hành công tác xã hội tại các các tổ chức phi chính phủ (trung tâm phát triển cộng đồng)

Ngoài thực hành CTXH tại các bệnh viện tuyến trung ương, sinh viên công tác xã hội còn có cơ hội được thực hành tại cộng đồng để cùng với người dân nhận diện các vấn đề của cộng đồng, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động phát triển cộng đồng dưới sự hỗ trợ của cán bộ Ủy ban nhân dân xã phường và tổ trưởng tổ dân phố nơi mà sinh viên được phân công thực hành phát triển cộng đồng. Sinh viên cũng có thể thực hành công tác xã hội tại các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước theo nhu cầu mong muốn. 

Với thực hành tham vấn tâm lý trong chương trình, sinh viên công tác xã hội thường được bố trí thực hành tại các trường học, đặc biệt trường học quốc tế để hỗ trợ tâm lý cho học sinh các cấp. Đây là cơ hội tốt để sinh viên được nâng cao tay nghề và có kinh nghiệm thực tế khi làm việc trực tiếp với đối tượng là học sinh sau khi tốt nghiệp. Sinh viên cũng có cơ hội xin việc làm tại trường học nếu đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Đánh giá thực hành công tác xã hội

Hoạt động thực hành, thực tập công tác xã hội đóng một vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân công tác xã hội tại Trường Đại học Y tế công cộng. Hoạt động này góp phần nâng cao kỹ năng, tay nghề thực hành của sinh viên công tác xã hội; đồng thời cũng khảng định chất lượng đào tạo cử nhân công tác xã hội của Trường Đại học Y tế công cộng.


Tuyển sinh Cử nhân Công tác xã hội
Hình thức: Đại học chính quy
Mã ngành: 7760101
Khối tuyển sinh: C00 – D01 – D66 – B00